e-Learningové kurzy MAKOM


Zdroje know how

 • Praxe
 • Účast na školeních a vzdělávacích projektech v ČR i zahraničí
 • Práce na projektech Evropské unie
 • Výměna zkušeností se zahraničními partnery a uplatňování "dobré praxe"
 • Týmová spolupráce a osobní odpovědnost jednotlivců
 • Projekty EU a jejich realizace

Projekty ESF a EU, které byly podpořeny

 • Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity prostřednictvím prezenčních a e-learningových kurzů Štíhlá výroba a TPM
 • Ekonomie a řízení rizik ve stavebnictví
 • Marketing pro OSVČ a mikrofirmy
 • Networking
 • CULT - Interkulturální management

Realizovali jsme tréninky a poradenství v následujících oblastech:

 • Prodej rychloobrátkového zboží
 • Výroba
 • Farmacie
 • Telekomunikace
 • IT
 • Stavebnictví
 • Cestovní ruch
 • Obchod
 • Služby
 • Volný čas - vícesálová kina

Realizovali jsme tréninky v následujících zemích:

 • Česká republika
 • Slovenská republika
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Rumunsko
 • UK

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010