e-Learningové kurzy MAKOM


Jak rekvalifikační kurz Poradce pro výživu v distanční formě probíhá?

 • Po uhrazení kurzovného Vám ihned zpřístupníme všechny moduly e-learningového vzdělávacího programu. Jejich seznam naleznete níže.
 • Studujete dle svých časových možností v libovolnou dobu a kdekoliv.
 • Studium jednotlivých modulů je ukončeno testem. Ke splnění podmínky úspěšného absolvování je nutné ukončit minimálně pět povinných testů (Základy biochemie a fyziologie, Základy výživy, Dietologie, Redukční výživa, Výživa v prevenci) se správností odpovědí alespoň 80%. Test na konci modulu je možné opakovat maximálně třikrát. Účastníci, kteří nezískají 80% správných odpovědí, získají osvědčení o absolvování kurzu s výčtem jednotlivých modulů, kde podmínky splnili.
 • Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu je vypracování závěrečné práce, )spěšná obhajoba a závěrečný test a účast v prezenčních modulech zdravá výživa, redukční výživa a tvorba jídelníčků, který probíhá v Brně vždy o víkendu tj. v sobotu a neděli. Termíny jsou zveřejňovány průběžně.

Zahájení studia je možné kdykoliv

Kurzy v distanční formě můžete díky e-learningovým textům začít studovat kdykoliv. Osobně se dostavíte na prezenční víkendové semináře, kde můžete konzultovat svoje dotazy a hlavně se naučíte správně sestavovat vzorové jídelníčky. Nejbližší termín prezenčního semináře pro distanční formu studia bude oznámen.

Jaké moduly obsahuje e-learningový vzdělávací program?

 • Základy biochemie a fyziologie
 • Základy výživy
 • Dietologie
 • Výživa v prevenci
 • Redukční výživa
 • Potravinářství, hygiena a toxikologie potravin

U prvních pěti výše uvedených modulů je dosažení správnosti odpovědí 80% povinné. Je to nutným předpokladem k vydání osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. V ceně kurzovného jsou tři opakování každého z testů. Při vyplňování testu není možné využívat tlačítko ZPĚT v prohlížeči tj. nelze vyhledávat odpovědi v textu kurzu prostřednictvím návratu do textu kurzu tlačítkem zpět v prohlížeči.

Podmínky k udělení osvědčení o rekvalifikaci

 • podání závazné přihlášky
 • věk minimálně 18 let
 • vzdělání - minimálně střední odborná škola nebo úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude dokladováno jako čestné prohlášení uchazeče
 • kurz může být hrazen úřadem práce
 • minimálně 80 % úspěšnost v testech, ověřující znalosti e-learningových kurzů
 • absolvování prezenčního semináře v Brně
 • vypracování závěrečné práce

Obchodní podmínky

Před odesláním objednávky se seznamte s obchodními podmínkami.

Cena rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu

 • Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu distanční forma 6800 Kč

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010