e-Learningové kurzy MAKOM


Co je mentoring?

Mentoring je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedotlivců např. nových kolegů (mentorovaných) zkušenými osobami (mentory). V případě firemního mentoringu se jedná o nové zaměstnance (mentorované), které do pracovní problematiky a chodu firmy zasvěcují zkušení kolegové (mentoři) v souladu s dlouhodobou strategií firmy.

Co je základem efektivního mentoringu?

Základem a nutným předpokladem úspěšného mentoringu je kvalitní vztah mezi mentorem a mentorovaným. Tento vztah je založen na smysluplném dialogu, vstřícnosti, důvěře, vzájemné úctě a ochotě učit se od sebe navzájem. Je vymezen určitými pravidly v oblastech:

  • stanovení vzájemných očekávání a skutečných výsledků mentoringu
  • pravidelnost a četnost schůzek
  • stanovování cílů
  • hodnocení úkolů
  • vedení zápisů
  • zhodnocení celého procesu mentoringu.

Nezbytnými předpoklady jsou komunikativnost, vstřícnost, schopnost jednat s lidmi. Interní mentoring v podmínkách firmy bývá svázán s mentoringem nového zaměstnance. Je vymezen třemi měsíci za předpokladu, že následuje dlouhodobější zpětná vazba i po jeho ukončení.

Proč máme mentoring ve svém portfóliu?

Protože mentoringu věříme a máme s ním osobní a oboustrannou zkušenost. Miluše Jurošková - jednatelka Business Link sama získala obohacující osobní zkušenost s mentoringem. V rámci dvouletého projektu Mentor Athena vedla Miluši Juroškovou zkušená mentorka Eva Wikner Granhnstrom ze švédské společnosti Heimer & Co Advertising Agency. Projekt pro všechny zúčastněné představoval významný krok v jejich osobním a profesním rozvoji, proto chceme myšlenku mentoringu předávat i v rámci českých firem. Trvalým výstupem a vzpomínkou na mentoring je naše logo, které vytvořila Heimer & Co Advertising Agency ve Švédsku.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010