e-Learningové kurzy MAKOM


Systematický přístup k přípravě a realizaci firemního vzdělávání

1. Zpracování a provedení projektu firemního vzdělávání

 • Nejdříve provedeme důkladnou analýzu vzdělávacích potřeb cílové skupiny, a to v souladu se strategickými cíli Vaší společnosti a s Vaším očekáváním.
 • Společně s Vámi definujeme cíle firemního vzdělávání a jednotlivých tréninků.
 • Na základě zjištěných potřeb připravíme návrh vzdělávacího projektu, jeho cíle, obsah a časový plán.
 • Konečná podoba projektu je výsledkem našich společných jednání a vzájemné spolupráce.
 • V dalším kroku následuje rozpracování jednotlivých tréninků a dohoda o organizačním zabezpečení.
 • Účastníky tréninků povedou naši zkušení trenéři a konzultanti.
 • Pokud to bude situace vyžadovat, poskytneme individuální konzultace, případně koučování.
 • Klíčovou součástí naší spolupráce bude vyhodnocení výsledků tréninku, které přináší jednak zpětnou vazbu o dosažení cílů společné práce, ale také plány do budoucnosti.

--popis obrázku--

Celý postup Vám přináší záruku, že připravovaný program Vám zajistí maximální návratnost vložených investic.

2. Způsob vedení firemních tréninků

 • Uvědomujeme si, že v procesu učení a vzdělávání je osobní zkušenost nejužitečnější. Proto také klademe důraz na aktivní zapojení každého účastníka.
 • Teorie tvoří pouze rámec nezbytný pro trénink. Většinu času věnujeme modelovým situacím, práci v malých skupinách, případovým studiím a dalším interaktivním formám vzdělávání dospělých. Po dohodě používáme pro zpětnou vazbu účastníkům videokameru, především u tréninku prodejních a prezentačních dovedností.
 • Při analýze videozáznamů dostávají účastníci seminářů od lektorů i kolegů zpětnou vazbu. Je posilováno a zdůrazňováno zejména to, co se daří, co vede k žádanému výsledku.

Tento způsob práce podporuje zdravé sebevědomí a kompetenci lidí a poskytuje základy pro jejich další rozvoj.

3. Počet účastníků v tréninkové skupině

Optimální počet účastníků tréninkových seminářů je 8 - 10 osob ve skupině. Při tomto počtu je zabezpečen individuální přístup k účastníkům. Maximální počet účastníků ve skupině doporučujeme stanovit na 12 osob. U přednáškových seminářů je možný počet větší, záleží vždy na Vašich potřebách.

4. Délka tréninkového programu

Optimální délka závisí na konkrétní situaci a potřebách firmy i účastníků. Obvykle se jedná o jeden až dva dny. S odstupem času doporučujeme prohlubující tréninky. Tréninkovým dnem se rozumí cca 8 hodin výuky, např. v takovémto schématu: 9.00 - 12.30 trénink, 12.30 - 13.30 oběd, 13.30 - 17.00 trénink (je možné přizpůsobit Vašim požadavkům). Délka přednášek v oblastech práva, daní, účetnictví apod. závisí vždy na rozsahu daného tématu.

5. Tréninkové materiály, pomůcky a vybavení

Každý účastník obdrží pracovní texty ve formě poznámek, které se interaktivně dotváří v průběhu tréninku. Do materiálu si účastníci dopisují vlastní poznámky a myšlenky ke konkrétnímu probíranému tématu. Běžně využíváme všechny audiovizuální pomůcky umožňující lepší porozumění i zapamatování látky, jako je flip chart, dataprojektor, televize, video, videokamera. Všechny pomůcky, které nejsou v místě konání k dispozici, přivezeme bez navýšení nákladů. Volbu pomůcek má možnost ovlivnit i zákazník, pokud ví, že potenciální účastníci preferují některou formu.

6. Možné místo konání

Trénink je možné realizovat v sídle Vaší společnosti, v místě vybraném Vaší společností nebo můžeme místo konání zajistit sami. Doporučujeme konání raději mimo pracoviště účastníků, aby se na trénink mohli plně soustředit.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010