e-Learningové kurzy MAKOM


Trénink moderačních technik

Trénink moderace je určen interním lektorům a školitelům nebo manažerům projektových týmů. Těm, kteří pracují se skupinami lidí, chtějí je zapojit a aktivizovat. Pro všechny, jejichž cílem je společně vydobýt podporu pro navrhovaná řešení a umožnit týmům přispívat k tvorbě společných cílů, postupů a strategií. Moderace umožní jednotlivcům podílet se na rozhodnutích skupiny. Správným využitím moderačních technik lze získat podřízené/účastníky pro spolupráci, zvýšit jejich zájem o práci a zmapovat názory skupin i jednotlivců. Moderace přispívá ve firmě k vhodnému hospodaření s existujícími znalostmi a umožňuje efektivnější komunikaci se skupinami a pomáhá řešit vznikající i dlouhodobě přetrvávající konflikty.

Moderace versus prezentace

 • Moderační techniky a moderování s využitím moderačních technik
 • Moderace jako účinná cesta k řešení problémů a potřeb firmy
 • Dovednosti moderátora
 • Moderační pomůcky a vizualizace
 • Komunikační dovednosti – umění vyjadřování a naslouchání
 • Důležitost zpětné vazby
 • Myšlenkové mapy
 • Diagram příčin a následků
 • Rybí kost

Facilitace a řízení skupinové diskuse

Facilitace je založena na pochopení a následně správném využití procesů mezilidské komunikace. Facilitátor usiluje o vzájemné porozumění uvnitř komunikující skupiny, usnadňuje výměnu informací, pomáhá skupině vyřešit problém. Facilitovaná porada (diskuse) přináší účastníkům významné zvýšení efektivity jednání na základě přítomnosti a působení facilitátora. Facilitátor je zodpovědný za proces, nepůsobí však na samotný obsah diskuse. Jeho úlohou je ovlivňovat probíhající komunikaci například tím, že dokáže:

 • formulovat cíle a vize
 • definovat a udržet téma
 • určovat pravidla komunikace
 • řešit konflikty a krize
 • sledovat dynamiku procesů
 • volit efektivní techniky
 • interpretovat výstupy.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010