e-Learningové kurzy MAKOM


EU dotace a granty - získejte peníze pro rozvoj - DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

3 důvody proč využít projektové služby

 • Nemusíte se naučit rozumět jazyku úředníků. Slovní spojení jako monitorovací indikátory, horizontální témata, podpora de minimis, veřejná podpora ani dočasný rámec sama o sobě nejsou pro Vaše podnikání důležitá. Bez nich však projekt napsat nelze! Přesto vy ani Vaši zaměstnanci nebududete ztrácet čas psaním monitorovacích zpráv a plněním nařízení, která jsou s čerpáním finančních prostředků EU spojena.
 • Budete dělat to, co umíte. My pro Vás budeme dělat to, co velmi dobře umíme my. Oblast dotačního poradenství máme dokonale zmapovanou, protože sami realizujeme jako příjemce vlastní projekty.
 • Vy ušetříte čas a peníze.

Nabízíme spolupráci a poradenství při přípravě projektů pro získání prostředků z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP LZZ) a Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) v novém programovacím období 2007 - 2013. Finanční prostředky mohou být využity pro realizaci programů řízení lidských zdrojů, zavádění systémů řízení lidských zdrojů a firemní vzdělávání s cílem posílit vlastní konkurenceschopnost. Napište nám a my Vás budeme kontakovat, abychom společně prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce. Po dlouhém období, kdy není možné předkládat projekty, bude štěstí přát pouze připraveným.

Nalezněte klíč k penězům z EU - cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti

Nebudeme Vám nutit všechny služby, nabídneme Vám pouze to, co skutečně pro Váš projektový záměr potřebujete. Co Vám nabízíme:

 • Analýzu možných zdrojů financování a dostupných aktuálních výzev - příprava projektového záměru
 • Zpracování žádostí pro projekty na základě výzev
 • Kompletní zpracování žádostí včetně příloh
 • Projektové řízení – zajištění koordinace projektu
 • Zpracování monitorovacích zpráv
 • Zajištění publicity
 • Strategické poradenství a strategické workshopy k definování vize, cílů, SWOT
 • Benchmarking
 • Moderace a facilitace zasedání a workshopů.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

 • Vyhledáme pro Vás vhodné a dostupné dotační možnost, přípravu projektových záměrů, včetně přípravy mezinárodních projektů.
 • Zhodnocení možností klienta z hlediska dotací, nalezení vhodného programu pro jeho záměry vyhledání aktuálních výzev.
 • Prezentace a konzultace projektového záměru, který vychází z Vašeho záměru a aktuální situace v jednotlivých operačních programech.
 • Vysvětlení postupu a popis návrhu jednotlivých kroků.
 • Po dohodě s Vámi, může být záměr konzultován i s vyhlašovatelem výzvy.
 • Zpracujeme analýzu potřebnosti projektu, bez níž nelze napsat zdůvodnění projektu – analýza vzdělávacích potřeb, zpracování kvalitativního a kvantitativního marketingového výzkumu, zpracování projektového záměru.

VYTVOŘENÍ ŽÁDOSTI

 • Vytvoříme a zkonzultujeme Váš projektový záměr se zástupci vyhlašovatele výzvy.
 • Přizpůsobíme Váš projektový záměr podmínkám vhodné výzvy a upozorníme na možné problémy a problematické pasáže.
 • Připravíme rozpočet projektu a cash flow projektu.
 • Vyplníme žádost v internetových systémech včetně vložení nutných příloh.
 • V případě dohody poskytneme součinnost při obstarávání povinných příloh.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – REALIZACE PROJEKTU

 • Zajistíme zpracování pravidelných zpráv (zprávy o zahájení projektu, monitorovací zprávy a závěrečné zprávy) či žádosti o platbu.
 • Zajistíme finanční řízení projektu včetně práce s rozpočtem projektu.
 • Sestavení rozpočtu projektu.
 • Dohled nad dodržováním rozpočtu.
 • Řízení přímých a nepřímých nákladů projektu, změny projektu.
 • Řízení cash-flow projektu.

PUBLICITA

Zajistíme publicitu projektu.

 • Soulad s pravidly pro publicitu
 • Kompletní PR služby
 • Tvorba informačních a propagačních předmětů
 • Tvorba novinových článků a jiných dokumentů
 • Tvorba tiskových a internetových reklam
 • Zajištění tiskových konferencí
 • Profesionální grafické zpracování všech dokumentů, DTP a jejich tisk

ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Podle pravidel pro zadávání zakázek ve Vašem projektu zajistíme:

 • Zpracování podkladů pro výběrové řízení
 • Oslovení účastníků výběrového řízení
 • Zajištění potřebné právní podpory
 • Zajištění a sestavení výběrové komise
 • Právní dohled a poradenství.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010