e-Learningové kurzy MAKOM


LEAN Štíhlá výroba e-learning

Kurz o rozsahu 120 hodin zahrnuje tyto oblasti

PRODUKTIVITA A PROCESY

 • Zvyšování produktivity, průmyslové inženýrství a štíhlá výroba
 • Procesy ve firmě
 • Mapování hodnotového toku
 • Principy štíhlé výroby, nástroje a metody

PROGRESIVNÍ METODY ŘÍZENÍ VÝROBY

 • Projektování tahových systémů řízení výroby
 • Ergonomie pracoviště
 • Měření spotřeby času výrobních operací

METODY ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

 • Zlepšování systémů a procesů
 • 0rganizované, čisté a bezpečné pracoviště, metoda 5S
 • Program nulových vad
 • Měření, stanovení a zvyšování celkové efektivity zařízení
 • Program rychlých změn

SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

 • Náklady v nevýrobních procesech
 • Procesní audit a personální audit
 • Návratnost
 • Náklady ve výrobních procesech

TÝMOVÁ PRÁCE

 • Projektování a zavádění řídících a výrobních týmů, týmová organizace
 • Organizování a moderace workshopů

TPM - Totálně produktivní údržba

E-learningový kurz o rozsahu 80 hodin.

TPM - Totální produktivní údržba

 • Strategie a cíle v TPM
 • Podmínky pro zavedení v podniku
 • Definování ztrát
 • Ztráty a sledování efektivnosti výrobních zařízení
 • Plýtvání v podniku.
 • Sběr dat z výrobního procesu s využitím ICT, praktické příklady, způsob hlášení poruch
 • Statistické zpracování poruch s využ. ICT

METODY A NÁSTROJE TPM

 • 5S
 • Vizualizace TPM
 • Program soustavného zlepšování
 • Metoda řešení problémů
 • Plánovaná údržba
 • Audity a certifikace systému TPM

AUTONOMNÍ ÚDRŽBA

 • Základní principy autonomní údržby
 • Kvalifikace pracovníka pro autonomní údržbu
 • Ochrana životního prostředí při autonomní údržbě

IMPLEMENTACE 7 KROKŮ AUTONOMNÍ ÚDRŽBY

 • Mapování firemních procesů údržby
 • Atributy procesu při jeho úplném popisu
 • Měřené výkonnosti procesů s využ. ICT
 • Vedení procesní změny
 • Hlavní principy přeměny proces
 • SW nástroje pro podporu mapování procesů

Cena

 • Roční přístu ke kurzům Štíhlá výroba a TPM 6000 Kč
 • Měsíční přístup ke kurzům Štíhlá výroba a TPM 600 Kč (minimální období je 3 měsíce)

Informace o projektu a realizaci kurzů: info@businesslink.cz

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010