e-Learningové kurzy MAKOM


E-learningové kurzy od A do Z

Marketing

Zdravý životní styl, výživa a wellness

Víte, že můžete prostřednictvím e-learningu absolvovat rekvalifikační kurz Poradce pro výživu s akreditací MŠMT?.

Startupy a zahájení podnikání

E-learningový kurz Základy účetnictví je určen pro ty, kteří se zatím s podvojným účetnictvím nesetkali, a proto obsahuje v nezbytně nutném rozsahu pro pochopení základů účetnictví i vybrané poznatky metodiky účetnictví, s nimiž se běžně setkává každý podnikatel. Dále obsahuje účtování daně z přidané hodnoty, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku, zásob, nákladů, výnosů, výsledků hospodaření a účtování o zúčtovacích závazcích, na finančních a kapitálových účtech. Vzhledem k rozsahu je rozdělen do tří částí.

Ekonomie a právo

Jak se přihlásit do e-learningových kurzů?

Je to snadné. Stáhněte si objednávku a zašlete ji a emailovou adresu info@businesslink.cz Po obdržení platby Vám kurz ihned zpřístupníme. Kurzy si můžete objednat i online v LMS MAKOM.

E-learning - učte se kdokoliv a získejte náskok.

ESF, Evropská unie, Operační program lidské zdroje, esfr, investice do rozvoje vzdělávání

BUSINESS LINK network | NETWORKING x4u cms | EDGERING webdesign © 2010